tel. 67-349-4030

Przychodnia Lekarska w Wałczu

Pielęgniarka środowiskowo/rodzinna to pielęgniarka pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.


Pielęgniarka środowiskowo / rodzinna realizuje kompleksową opieką nad jednostką, rodziną i populacją lokalna w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym ocenę stanu zdrowia.

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna jest zobowiązana do kompleksowej i holistycznej opieki nad powierzonymi jej opiece klientami/pacjentami. W sytuacji przekraczającej jej kompetencje pielęgniarka winna niezwłocznie skierować klienta/pacjenta do lekarza.


Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna realizuje świadczenia w zakresie:


.:: Copyright ® 2013 przychodniasalus.pl ::.
All rights reserved.